Username

Password


forget password
Member Registration


สาธารณสุขอำเภอยางตลาด


 ยินดีต้อนรับ...ท่านปัญญา พละศักดิ์และคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สสอ.ดีเด่น ระดับภาคฯ วันที่ 24 ก.ค.2562***

 

 
 
 
 
♥ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อระดับ คลิก
♥ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม คลิก
♥การสำรวจโรงเรียนในเขตรับผิดชอบและกรอกรหัสและชื่อหน่วยบริการ คลิก
♥ แจ้งผลคะแนนการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 คลิก
♥บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ฉบับที่ 3 คลิก
โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ คลิก
♥ขอสำรวจความประสงค์ของผู้ที่จะขอรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเติม คลิก
♥ประกาศ สปสช. กำหนดหน่วยงานรับคำร้องขอลงทะเบียน คลิก
♥จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่4 ปีงบประมาณ 2562 คลิก

ปฏิทินปฏิบัติงาน
 
 
Google
 
Search WWW Search sasugyangtalat.tht.in
 
Side Page

 สถิติวันนี้ 32 คน
 สถิติเมื่อวาน 44 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
982 คน
2738 คน
2738 คน
เริ่มเมื่อ 2019-06-19